Θεοδωράτου, Λιάνα. Η πολιτική της σιωπής στη μεταπολεμική ελληνική ποίηση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Θεοδωράτου, Λιάνα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 22 Οκτωβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0045/17
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Ο Ελληνικός Εμφύλιος: από τη Βάρκιζα στο Γράμμο", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 20 και 23 Οκτωβρίου 1999 και διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειο Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και με την συνεργασία της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε.Δ.Ι.Α).

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο Εμφύλιος Πόλεμος : από τη Βάρκιζα στο Γράμμο