Σκαλιδάκης, Γιάννης. Η διανομή της ξένης βοήθειας στην επαρχία την περίοδο της Κατοχής : κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σκαλιδάκης, Γιάννης (1977-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 16 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Προγράμματα οικονομικής βοήθειας
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  3. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0046/01
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων