Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

 1. Οργανισμός
 2. Ιούλιος 1973
 3. Κομοτηνή
 4. Θράκη
 5. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  1. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974 - 1975. Ονομάστηκε Δημοκρίτειο προς τιμή του αρχαίου Έλληνα φυσικού φιλοσόφου Δημοκρίτου, ο οποίος καταγόταν από τα Άβδηρα της Θράκης.

   Το ΔΠΘ και η διοίκηση του έχει ώς έδρα τους την Κομοτηνή, η οποία είναι η πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Κράτος δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΔΠΘ παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής της Θράκης και συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με την ποιότητα διδασκαλίας και το επίπεδο έρευνας του, έχει εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των καλύτερων Ελληνικών ΑΕΙ. Ακαδημαϊκά και διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης. Βάσει του ΦΕΚ Τεύχος Α 124/03-06-2013 στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα οχτώ Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης - επτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. Σήμερα φοιτούν περισσότεροι από 15.000 φοιτητές (το 2014 ήταν εγγεγραμένοι 27.000[1] φοιτητές, από τους οποίους οι 4.000 ήταν μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί).

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 17:24, 5 Ιανουαρίου 2017)
 6. Ιστοσελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
  1. Q1121584 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0001 1229 9255 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 135368811 (Corporate) ⟶ Democritus university of Thrace
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA