Αδούλωτη Μάνη

  1. Οργανισμός
  2. 2001
  3. Μάνη
  4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
    1. Από το έτος 2001 ξεκινάει η βιβλιο-εκδοτική δραστηριότητα της «Αδούλωτης Μάνης». Μέχρι σήμερα (Απρίλιος 2009) έχουν εκδοθεί τριάντα δύο τίτλοι βιβλίων, πάντα γύρω από τον ιστορικό και ανυπότακτο τόπο, αλλά και τέσσερις τίτλοι DVD & CD για την προβολή της Μάνης, που υπογράφει πάντα ο Εκδοτικός μας οίκος «Αδούλωτη Μάνη». Μια δραστηριότητα που βεβαίως συνεχίζεται με νέες εκδόσεις βιβλίων κάθε έτος… Πέραν της έκδοσης του περιοδικού «ΜΑΝΗ χθες σήμερα αύριο» και της 15νθήμερης εφημερίδας «Αδούλωτης Μάνης»

      Από την ιστοσελίδα των εκδόσεων
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA