Πετρόπουλος, Γιώργος Α.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Βιβλιοθηκονόμος - Ερευνητής
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Γιώργος Πετρόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. ⟶ Biblionet