Φρέρης, Γιώργος (1946-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1946
  3. Θεσσαλονίκη
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)