Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη (1944-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1944
  3. Αθήνα
  4. Ελληνίδα
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)