Μαντά, Ελευθερία

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)