Δάγκας, Αλέξανδρος (1947-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1947
  3. Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
  4. Έλληνας
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)