Η Ελλάδα '36-'49 : από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο : τομές και συνέχειες - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο - Βιβλίο έντυπο
  1. Fleischer, Hagen (1944-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη
 3. 2003
 4. 456 σελίδες 24x17 εκατοστά
 5. 960-03-3645-8 - 978-960-03-3645-0
 6. 5η έκδοση το 2005
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης938.744 FleH ε 2003
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)08122/2003-1
 7. DF 849 .E443 2003
 8. 938.764 ΕΛΛ
 9. W0025-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA