Κοκοβλής, Νίκος (1920-2012)

 1. Πρόσωπο
 2. 1920
 3. 11 Αυγούστου 2012
 4. Μικρά Ασία
 5. Χανιά
 6. Έλληνας
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσ.)
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)