Κοκοβλής, Νίκος (1920-2012)

 1. Πρόσωπο
 2. 1920
 3. 11 Αυγούστου 2012
 4. Μικρά Ασία
 5. Χανιά
 6. Έλληνας
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσ.)