Καρέλλης, Μανόλης (1932-2014)

  1. Πρόσωπο
  2. 1932
  3. 27 Φεβρουαρίου 2014
  4. Ηράκλειο Κρήτης
  5. Ηράκλειο Κρήτης
  6. Έλληνας
    1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)