Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες - Αθήνα: Η Αυγή [Εφημερίδα], 2013.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Η Αυγή [Εφημερίδα]
  3. 2013
    1. Η έκδοση αυτή κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα "Αυγή της Κυριακής" στις 8 Δεκεμβρίου 2013.