Δοκιμές : Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών [Περιοδικό]

  1. Οργανισμός
  2. 1994
  3. Ελληνικά περιοδικά
    1. Έκδοση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

  4. Ψηφιοποιημένο αρχείο περιοδικού από το "Πάνδημο"
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA