Γούναρης, Βασίλης Κ.

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Ελληνική υπηκοότητα
 4. Πανεπιστημιακός
 5. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 6. Άνδρας
 7. Ελληνική - Αγγλική
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  1. Ο Βασίλης Κ. Γούναρης έλαβε πτυχίο με ειδίκευση στην Ιστορία (1983) και δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (1985) στη Νεώτερη Ιστορία από το ΑΠΘ και διδακτορική διατριβή στη Νεώτερη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (St. Antony’s College), όπου φοίτησε με υποτροφία του Ismene Fitch Charitable Trust (1985-88). Διετέλεσε, κατόπιν εξετάσεων, Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τομέα Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας (1985) του ΑΠΘ. Από το 1990 έως το 2001 διηύθυνε το ερευνητικό κέντρο του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΚΕΜΙΤ) στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο 2001-2005 υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής της Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα, του οποίου διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος καθώς και πρώτος Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το 2004 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιστορίας των Νεωτέρων Χρόνων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και το 2009 Καθηγητής. Το 2009-2010 διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 2013 Senior Visiting Scholar (Onassis Foundation USA) στα πανεπιστήμια Yale, Princeton, Columbia, George Washington των ΗΠΑ και York του Καναδά. Από το 2011 έως το 2015 ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, από το 2012 μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ, Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΣΕΠ), του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και από το 2014 τακτικό μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το 2014-15 διεκπεραίωσε ως επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικό έργο με θέμα την περιβαλλοντική ιστορία της Χαλκιδικής, επικεφαλής ομάδας 28 ερευνητών και προϋπολογισμού 178.000 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε, κατόπιν προκήρυξης και διαγωνισμού, από την ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της δράσης «Αριστείας ΙΙ»

   Βιογραφικό από το ΑΠΘ
 8. Biblionet (10/1/2016)
  1. LC|n 94051379 ⟶ Gounarēs, Vasilēs K.‏
  1. 353647 ⟶ Γούναρης, Βασίλης Κ.
  1. 0000 0001 1052 4236 ⟶ Gounarēs, Vasilēs K.
  1. 33687920 (Personal) ⟶ Gounaris, Basil C.