Τα βήματα μου στη ζωή και στον αγώνα - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1993.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κρανιάς, Φαίδων Γ. (1923-2006)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1993