Καστανιά Αγράφων (Καρδίτσα)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Άγραφα
  2. Καρδίτσα (Νομός)
  1. Η Καστανιά Αγράφων βρίσκεται στους πρόποδες της Τσιούκας στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα και ανήκει σήμερα διοικητικά στον Δήμο Καρδίτσας.

   Από την ιστοσελίδα Καστανιά - Άγραφα
  1. 260830 ⟶ Καστανιά
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA