Αμερικανίδα

  1. Έννοια
  2. Ελληνική
    1. Αμερικανοί
    1. Αμερικανός