Λεηλασία φρονημάτων - 2η έκδοση συμπληρωμένη και αναθεωρημένη. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Σλαβομακεδόνες
  1. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
 3. 2η έκδοση συμπληρωμένη και αναθεωρημένη
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Βάνιας
 4. 1996