Πατελάκης, Απόστολος (1951-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1951
 3. Κραϊόβα
 4. Έλληνας
 5. Ερευνητής
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Απόγονοι εμπλεκομένων στον εμφύλιο
 8. Άνδρας
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  1. Ο Απόστολος Πατελάκης γεννήθηκε από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου στη Ρουμανία. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1979. Έχει σπουδάσει Ιστορία και είχε εργαστεί ως Καθηγητής την περίοδο 1973-1979. Από το 1980 διδάσκει τη ρουμανική γλώσσα στη Σχολή Βαλκανικών γλωσσών στο ΙΜΧΑ και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα κύρια ενδιαφέροντά του είναι ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος και οι πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρουμανία.

   Από συνέντευξη του Α. Πατελάκη στην ιστοσελίδα Clio Turbata
  1. 0000 0000 3021 887X ⟶ Patelakēs, Apostolos
  1. 8926253 (Personal) ⟶ Patelakēs, Apostolos
 9. Original: . - Rules: RDA