Η συνέχιση του Εμφυλίου με άλλα μέσα - Αθήνα: Εκδόσεις ΚΨΜ, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Επιδράσεις του εμφυλίου
  1. Γαβριηλίδης, Άκης (1964-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις ΚΨΜ
 3. 2007