Συγγραφική ιδιότητα προσώπων

  1. Έννοια
  2. Ταξινομίες προσώπων ΑΣΕλΊς
  3. Ελληνικά
    1. Η ταξινομία "Συγγραφική ιδιότητα προσώπων" χρησιμοποιείται στο αποθετήριο ΑΣΕλΊς για να διαχωρίσει τα πρόσωπα που έχουν δημιουργήσει έργα που σχετίζονται στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 με βάση το περιεχόμενό τους. Αν για παράδειγμα ένας ακαδημαϊκός έχει συγγράφει ένα έργο ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογία, το πρόσωπο αυτό θα ενταχθεί στην υποκατηγορία «Δημιουργοί επιστημονικών έργων». Επίσης, αν ένα πρόσωπο συγγράψει ένα έργο με τις προσωπικές του μαρτυρίες ή τα απομνημονεύματά του από τον εμφύλιο το πρόσωπο αυτό θα ενταχθεί στην υποκατηγορία «Δημιουργοί βιωματικών έργων». Ένα πρόσωπο μπορεί να έχει δημιουργήσει έργα που ανήκουν σε περισσότερες από μια υποκατηγορίες της ταξινομίας"Συγγραφική ιδιότητα προσώπων".

  4. Original: . - Rules: RDA