Λαμπροπούλου, Δήμητρα (1969-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1969
 3. Ελληνίδα
 4. Πανεπιστημιακός
 5. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 6. Γυναίκα
 7. Ελληνική - Αγγλική
  1. Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)
  2. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)
  3. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
  1. Η Δήμητρα Λαμπροπούλου είναι λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας από το ίδιο τμήμα ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της το 2008. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εγγράφονται κυρίως στα πεδία της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, την προφορική ιστορία, την ιστορία της εργασίας και της νεότητας. Είναι μέλος των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Historein/Ιστορείν και μέλος του European Labour History Network. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Ελλάδα: 1950-1967, Βιβλιόραμα 2009 και Γράφοντας από τη φυλακή. Όψεις της υποκειμενικότητας των πολιτικών κρατουμένων 1947-1960, Νεφέλη, Αθήνα 1999 ενώ έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό άρθρων σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

   Από την ιστοσελίδα "Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης"
 8. Βιογραφικό από ΕΚΠΑ
  1. 387754 ⟶ Λαμπροπούλου, Δήμητρα (1969-)
  1. 0000 0000 7889 8317 ⟶ Lampropoulou, Dēmētra
  1. 23370832 (Personal) ⟶ Lampropoulou, Dēmētra, 1969-
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA