Δημιουργοί λογοτεχνικών έργων

  1. Έννοια
  2. Συγγραφική ιδιότητα προσώπων
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Συγγραφική ιδιότητα προσώπων" εντάσσονται πρόσωπα που έχουν συγγράψει λογοτεχνικά έργα (όπως πεζογραφήματα, μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα κλπ.) που αναφέρονται τα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949.

  4. Original: . - Rules: RDA