Περιβολάκι (Γρεβενά)

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Γρεβενά (Νομός)
    1. Χωριό της ορεινής περιοχής του όρους Όρλιακα του νομού Γρεβενών. Διοικητικά ανήκει στον Δήμο Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών που βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εντάσσεται στην τοπική κοινότητα Ζάκα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 917 μέτρων, σε σε γεωγραφικό πλάτος 40,0324872311 και γεωγραφικό μήκος 21,2311396129.

  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA