Εν ονόματι του έθνους : πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967 - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. (1961-)
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Επίκεντρο
  3. 2010