Σταμάτης, Αθανάσιος Δ.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ελληνική υπηκοότητα