Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Ευρυτανίας

 1. Οργανισμός
 2. 1992
 3. Καρπενήσι
 4. Αρχειακές υπηρεσίες - Κρατικοί φορείς
  1. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
  1. Τα Γ.Α.Κ. Ευρυτανίας είναι μια σύγχρονη υπηρεσία που ιδρύθηκε το 1992 βάσει του νόμου 1946/1991. Ως επίσημη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας αναφέρεται η 1η Νοεμβρίου 1994 ( Υ.Α. ΙΣΤ./Φ.ΔΙΟΙΚ,/1061. της 24ης Οκτωβρίου 1994 του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φίλιππου Πετσάλνικου). Αρχικά στελεχώθηκαν με προσωπικό από την εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, Δημήτριος Γενιτσαρόπουλος, δάσκαλος και Δευτεροβάθμια, Καλτσή Θεοδώρα, φιλόλογος ). Από το 1998 ανέλαβε η δ.φ. Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου ( μετάταξη στον κλάδο των αρχειονόμων το 2008). Υπηρέτησαν επίσης με απόσπαση (2005-2007) η φιλόλογος Ευγενία Τζιάβα και ( 2007-2011 ) ο μουσικός-βιβλιοθηκονόμος Αναστάσιος Ηλιόπουλος, με ευθύνη του οποίου συγκροτήθηκε η πλούσια Συλλογή Ευρυτανικής Παραδοσιακής Μουσικής. Στο δυναμικό της υπηρεσίας ανήκει και ο αρχειονόμος Δημήτριος–Στυλιανός Σκλαβενίτης ο οποίος αποσπάται στα ΓΑΚ Κερκύρας. Από 1/9/2014 υπηρετεί με απόσπαση ο Δημήτριος Βελισσάρης, Μαθηματικός. Στα ΓΑΚ ν. Ευρυτανίας γίνεται διαρκής και συστηματική προσπάθεια επισήμανσης καθώς και εκκαθάρισης αλλά και περισυλλογής αρχείων. Οι δράσεις αυτές επέφεραν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου αρχειακού υλικού για την φύλαξη του οποίου κατέστη αναγκαία η ενοικίαση τριών κτιρίων. Χρονολογικά, και παρά το γεγονός ότι τα αρχεία γενικά στην Ευρυτανία υπέστησαν μεγάλη καταστροφή λόγω ιστορικών γεγονότων, τα υπάρχοντα στα ΓΑΚ –Ευρυτανίας αρχεία χρονολογούνται, τα παλαιότερα από τον 19ο αιώνα, όπως το «Μαθητολόγιο» του Ελληνικού Σχολείου Προυσού με χρονολογία έναρξης το 1889 .Στα Δημοτικά Αρχεία, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως το «Μητρώο Αρρένων» της Κοινότητας Ψιανών το οποίο άρχεται από το 1834.

   Από την ιστοσελίδα του οργανισμού
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA