Πατρώνης, Βασίλης Σ. "Ούτε φύλλον καπνού…” : ο καπνός του Αγρινίου στην ταραγμένη δεκαετία του ’40»

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πατρώνης, Βασίλης Σ. (1958-)
  2. Αγγέλη, Μαρία
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Καπνός
  2. Αγροτικά προϊόντα
  3. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0071/09
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950