Μακρονήσι - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1965.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αυγέρης, Μάρκος (1884-1973)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1965