Τα ανήλικα της Μακρονήσου - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 2003.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι ανήλικοι
  2. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  1. Λιβανός, Γιώργος (1929-)
  1. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 2003