Αξιωματικοί Εθνικού Στρατού

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά την εποχή εκείνη ήταν επαγγελματίες αξιωματικοί όλων των όπλων του Εθνικού Στρατού. Να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την υποκατηγορία  οι έφεδροι αξιωματικοί.

  4. Original: . - Rules: RDA