Εθνικόφρονες κληρικοί και ιεράρχες

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά ήταν Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες, Αρχιμανδρίτες και Κληρικοί της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι υποστήριζαν τις δυνάμεις της Εθνικοφροσύνης.

  4. Original: . - Rules: RDA