Προσωπική πορεία εμπλεκόμενων με Αριστερά

  1. Έννοια
  2. Ταξινομίες προσώπων ΑΣΕλΊς
  3. Ελληνικά
    1. Η ταξινομία "Προσωπική πορεία εμπλεκόμενων με Αριστερά" χρησιμοποιείται στο αποθετήριο ΑΣΕλΊς για να κατηγοριοποιήσει τα πρόσωπα που σχετίστηκαν με την Αριστερά κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949 ώστε να προβληθούν χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται (α) με το ποια από αυτά τα πρόσωπα συμμετείχαν εθελοντικά ή μη, στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, (β) ποια πρόσωπα από αυτά υπέστησαν ποινικές διώξεις κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ή και μετά, (γ) ποια έγιναν πολιτικοί πρόσφυγες στις Ανατολικές χώρες, (δ) ποια θανατώθηκαν στα πεδία των μαχών και στους τόπους εκτελέσεων, (ε) ποια στρατεύθηκαν από τον Εθνικό Στρατό και πολέμησαν τις δυνάμεις της Αριστεράς.

  4. Original: . - Rules: RDA