Μέλη σωμάτων ασφαλείας Εθνικοφροσύνης

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά την εποχή εκείνη υπηρετούσαν ως στελέχη και οπλίτες στα σώματα ασφαλείας των κυβερνητικών δυνάμεων, όπως ήταν η Χωροφυλακή, η Αστυνομία και το Λιμενικό.

  4. Original: . - Rules: RDA