Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974)

  1. Πρόσωπο
  2. 1919
  3. 26 Ιουλίου 1974
  4. Θεσσαλονίκη
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Ελευθερία [Εφημερίδα]
 Από το Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ (http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php?sel=22&present=497219)