Παπαδήμος, Λουκάς (1947-)

  1. Πρόσωπο
  2. 11 Οκτωβρίου 1947
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
    1. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ)
    1. Ακαδημία Αθηνών
    1. Κυβέρνηση 2011 (Νοεμβρίου) Λουκά Παπαδήμου