Μετά 1950

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Ιανουάριος 1950
 4. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο που ακολούθησε το τέλος του ελληνικού εμφύλιου πόλεμου, στα τέλη του 1949. 

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως: 

   - Πολιτικοί πρόσφυγες στις Ανατολικές χώρες
   - Πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον εμφύλιο, κλπ.

 5. Original: . - Rules: RDA