Τύποι γεωγραφικών ονομάτων

  1. Έννοια
  2. Ελληνική