Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 1, 7 Σεπτεμβρίου 1974] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1974.

 1. Έκδοση
 2. Περιοδικό έντυπο
  1. Αριστερά περιοδικά
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
  1. Αντί
  1. Αθήνα
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
 3. 07 Σεπτεμβρίου 1974