Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 696, 1 Οκτωβρίου 1999] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αριστερά περιοδικά
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
  1. Αντί
  1. Αθήνα
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
 3. 01 Οκτωβρίου 1999
  1. Συνεχίζεται σε αυτό το τεύχος το αφιέρωμα στον εμφύλιο που ξεκίνησε στο τεύχος 694-695