Ηλιού, Φίλιππος Η. Το σχήμα του εμφυλίου πολέμου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004)
 2. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
 3. 17 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0110/08
  1. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αντί, Τεύχος 694-695. σελίδες 38-41. 

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ξαναδιαβάζοντας το σχήμα του Εμφυλίου, όπως το διατύπωσε ο Φίλιππος Ηλιού
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009) [Διευθυντής έκδοσης]. Αντί. Δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση [Περίοδος Β']