Οι πόρτες του διαβόλου - Αθήνα: Οδυσσέας, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Τσακίρης, Κυριάκος (1915-1998)
  1. Αθήνα
  1. Οδυσσέας
 3. 1999