Πολιτική υποστήριξη έργων

  1. Έννοια
  2. Ταξινομίες έργων ΑΣΕλΊς
  3. Ελληνικά
    1. Τοπικής χρήσης ταξινομία του ΑΣΕλΊς με βάση τη πολιτική υποστήριξη των έργων σε σχέση με τις δύο αντιμαχόμενες βασικές παρατάξεις του ελληνικού εμφυλίου. Δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία επιστημονικά - ιστοριογραφικά έργα. Η τοπική αυτή οντολογία διασυνδέεται με έννοιες (Concept).

  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA