Η 3η συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, 10-14 Οκτώβρη 1950 : Πρακτικά, εισηγήσεις, λόγοι, αποφάσεις - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κομματικές αποφάσεις ΚΚΕ
  2. Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κεντρική Επιτροπή
  1. Αθήνα
  1. Σύγχρονη Εποχή
 3. 2010
  1. Σύνοψη: Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει το πλήρες περιεχόμενο του ντοκουμέντου: "ΙΙΙ Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (10-14/10/1950), Εισηγήσεις-λόγοι-αποφάσεις", όπως εκδόθηκε από την ΚΕ του ΚΚΕ τον Αύγουστο του 1951 με τη σήμανση "απόρρητο-μόνο για εσωκομματική χρήση". Σε παράρτημα δημοσιεύεται το κείμενο του Νίκου Ζαχαριάδη, «Δέκα χρόνια πάλης - Συμπεράσματα - Διδάγματα - Καθήκοντα». Το συγκεκριμένο κείμενο είχε εγκριθεί από το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ως προσυνδιασκεψιακό υλικό και είχε δημοσιευτεί σε δύο μέρη στο περιοδικό Νέος Κόσμος, στα τεύχη Αρ. 8 Αύγουστος και Αρ. 9 Σεπτέμβρης 1950. Τα κείμενα της έκδοσης βρίσκονται στο Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ