Η 3η συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, 10-14 Οκτώβρη 1950 : Πρακτικά, εισηγήσεις, λόγοι, αποφάσεις - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κεντρική Επιτροπή
  1. Αθήνα
  1. Σύγχρονη Εποχή
 3. 2010
  1. Σύνοψη: Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει το πλήρες περιεχόμενο του ντοκουμέντου: "ΙΙΙ Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (10-14/10/1950), Εισηγήσεις-λόγοι-αποφάσεις", όπως εκδόθηκε από την ΚΕ του ΚΚΕ τον Αύγουστο του 1951 με τη σήμανση "απόρρητο-μόνο για εσωκομματική χρήση". Σε παράρτημα δημοσιεύεται το κείμενο του Νίκου Ζαχαριάδη, «Δέκα χρόνια πάλης - Συμπεράσματα - Διδάγματα - Καθήκοντα». Το συγκεκριμένο κείμενο είχε εγκριθεί από το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ως προσυνδιασκεψιακό υλικό και είχε δημοσιευτεί σε δύο μέρη στο περιοδικό Νέος Κόσμος, στα τεύχη Αρ. 8 Αύγουστος και Αρ. 9 Σεπτέμβρης 1950. Τα κείμενα της έκδοσης βρίσκονται στο Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ