Συνέδριο "Ο Ελληνικός Εμφύλιος : από τη Βάρκιζα στο Γράμμο"

 1. Γεγονός
 2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
 3. 20 Οκτωβρίου 1999
 4. 23 Οκτωβρίου 1999
 5. Αθήνα
 6. Πάντειο Πανεπιστήμιο - Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (ΕΔΙΑ) - Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 7. Ελληνική
  1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Τασούλα Βερβενιώτη (Πάντειο Πανεπιστήμιο) - Νίκος Κοταρίδης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) - Ηλίας Νικολακόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών) - Άλκης Ρήγος (Πάντειο Πανεπιστήμιο) - Γρηγόρης Ψαλλίδας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

   ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
   1.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ:ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
   2.ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
   3.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
   4.ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
   5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   6. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
   7. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
   8. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

  1. Το πρόγραμμα του συνεδρίου
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA