Η επιβολή του κράτους : ο εμφύλιος πόλεμος στη Λαμία, 1945-1949 - Αθήνα: Ταξιδευτής, 2016.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λάζου, Βασιλική (1973-)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
  1. Αθήνα
  1. Ταξιδευτής
 3. 2016
 4. 428 σελίδες 24 εκατοστά
 5. 978-960-579-072-1
 6. Περιέχει βιβλιογραφία
 7. W0116-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA