Η κατοχή και η αντίσταση στις ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 έως το 1981 - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Κινηματογραφικές διαστάσεις
  1. Ανδρίτσος, Γιώργος (1968-)
  1. Αθήνα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 3. 2008