Οι δουλάνθρωποι : (αυτοί που πληρώνονται για να προδίδουν την Ελλάδα) - Χωρίς τόπο: Εκδοτικός Οίκος "Ελληνικοί Ορίζοντες", [1960].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Χωρίς τόπο
  1. Εκδοτικός Οίκος "Ελληνικοί Ορίζοντες"
 3. [1960]