Άσβηστη ελπίδα : μυθιστόρημα - Αθήνα: Εκδόσεις Εντός, 1998.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κυτόπουλος, Νίκος (1916-2011)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Εντός
  3. 1998